Defnyddwyr Canolfan Penrallt

Defnyddir Canolfan Penrallt gan sawl grŵp cymunedol yn rheolaidd neu ar gyfer gweithgareddau achlysurol. Dyma rhai o'r grwpiau sy'n defnyddio ein cyfleusterau:

Defnyddwyr rheolaidd

Defnyddwyr achlysurol

Archebu

Os hoffech chi archebu'r Canolfan, rhowch e-bost at Reolwr Archebu, Mrs Gwyneth Brindley, ar canolfan@penrallt.org, gan gynnwys y gair booking yn llinell pwnc eich e-bost. Fedrwch chi ei chysylltu hefyd dros y ffôn ar 01248 352682. Os hoffech chi weld y cyfleusterau cyn archebu, croeso i chi galw i mewn ar foreau'r wythnos pan fydd swyddfa'r eglwys ar agor (gwelwch yma ar gyfer manylion o sut i ddod o hyd i ni) neu cysylltwch â Gwyneth i wneud apwyntiad.