Oedfeydd ym Mhenrallt

Oedfeydd y Bore

Mae oedfa'r bore am 10:30yb ar ddydd Sul.

Dydd Sul yma, 23 Mehefin, y bregeth fydd You are the salt of the earth (Mathew 5:1-16; pregethwr: Lesley Jackson).

Os nad ydych chi'n gallu dod i'r adeilad, croeso i chi ymuno â'n oedfa foreol ar Zoom. Bydd y cyfarfod Zoom fel arfer ar agor sawl munud cyn gychwyn yr oedfa ac bydd cyfle i chi siarad efo'r rhai eraill ar Zoom ar ôl yr oedfa os hoffech chi.

Oedfeydd Hwyrol

Mae'r oedfa hwyrol fel arfer am 6yh ar nos Sul, gan amrywiaeth o fformatiau bob wythnos. Yn wahanol i wasanaethau're bore, dydy'r rhain ddim fel arfer yn cael eu recordio neu ddarlledu ar Zoom.

Nos Sul yma, 23 Mehefin, bydd oedfa cymun arweinir gan Lesley Jackson ar bwnc Keep your salt dry (Mathew 5:1-16).

Rhagor o Wybodaeth

Gwelwch y tudalen newyddion misol am fanylion pellach y rhaglen mis yma.

Oedfeydd Gorffenol

Fel arfer, rydym ni ddim yn recordio'r oedfa hwyrol. Dydy fideos oedfeydd y bore ddim ar gael yn gyhoeddus, ond cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi fynediad i recordiad oedfa orffennol.

Mae fideos y pregethau ar gael o hyd ar ein sianel YouTube. Cewch hyd i gysylltau i'r fideos yn ein archif pregethau, ynghŷd â recordiadau sain yn ôl at 2008, a nodiadau neu sleidiau ar gyfer rhai o'r pregethau. Sylwch fod rhai bregethau heb eu recordio.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon:

Cymdeithas Ar-lein Oedfa'r bore ym Mhenrallt