Croeso i Penrallt

Gwasanaethau »

Welcome to Penrallt

Yn ystod y pandemig coronafeirws symudodd rhan fwyaf ein gweithgareddau ar lein. Rydym ni bellach wedi dychwelyd i'n hadeilad, gan ddal i edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Gwelwch ein tudalen gwasanaethau am fanylion cyfyngiadau ac argymhelliadau sydd yma o hyd. Mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Os ydych chi am ddod i'r cyfarfod ar adegau eraill, rydym ni'n awgrymu cysylltu ni o'r blaen i sicrhau bydd rhywun o gwmpas.

Gallwch chi gysylltu â Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig).

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru, yn caru a chefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Mawl ger y Pier

Bydden ni'n ymuno ag eglywi eraill Cytûn (Eglwyi Bangor Ynghyd) wrth fynedfa Pier Bangor ar gyfer prynhawn o fawl am 3yh ar 3 Gorffennaf. Croeso i bawb! Dewch â chadair neu flanced i eistedd ar y gwair.

Renew 57
Panad

Man tawel lle mae'n iawn i beidio â bod yn iawn. Ar agor bob dydd Iau, 10:30yb – 12:30yh ar gyfer sgwrs, diddordebau cyffredin a chwmni. LLuniaeth am ddim. Croeso i bawb. Dewch i mewn.

Dysgwch mwy am Renew 57
Sut i Weddïo
Croes Celtaidd

Cyflwyniad byr i weddi — beth ydy o a sut i'w wneud.

Gweddi
Adeilad Penrallt