Cyfresi pregethau

Dyma restr cyfresi pregethau sy wedi cael eu pregethu ym Mhenrallt; yn fuan byddwch chi'n gallu gweld a lawrlwytho pob un bregeth:

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn fod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar (efo dolenni at recordiadau) a thudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau hŷn (hefyd efo recordiadau).