Pregethau Diweddar

Fel arfer, rydym ni'n recordio'r pregethau sy'n cael eu pregethu yn ystod ein gwasanaethau. Mae copïau'r recordiadau ar gael ar y dudalen hon, mewn fformat mp3, am 90 diwrnod o ddyddiad eu pregethu; mae sleidiau powerpoint ar gael hefyd weithiau. Mae rhestr pregethau, gan gynnwys rhai hŷn a rhai heb recordiad, ar gael ar ein tudalen archif. Am fanylion o bregethau i ddod yn fuan, gwelwch tudalen ein taflenni newyddion misol.

Mae pregethau o'n gwasanaethau arlein ar gael hefyd mewn fformat fideo. Cewch hyd i'r fideos ar dudalennau'r gwasanaethau unigol; mae rhestr o'r rhain ar brif dudalen gwasanaethau.

Mae llawer ein pregethau, ond dim pob un, yn rhan o gyfres ar bwnc pendant — gwelwch rhestr cyfresi pregethau. Yn y rhestr isod, nodir lle mae pregethau'n rhan o gyfres.

Dalier sylw: mae'n debyg fydd oediad byr cyn pregethu a chyhoeddi pob pregeth, ac weithiau dydy recordiad ddim ar gael o achos trafferthion technegol neu ar gais y pregethwr. Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn fod y teitlau a nodiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Fideos

Gwelwch ein sianel YouTube newydd am fideos o bregethau a darlleniadau o'n gwasanaethau ar-lein.