Myfyrwyr

Menai Bridge On Reflection

Croeso i Fangor. Dyma le gwych i astudio — tre fach sy'n dod yn gampws i fyfyrwyr yn amser tymor. Golygfa brydferth a llawer i'w wneud, ynghyd â chyrsiau da, sy'n wneud hwn yn lle delfrydol i dreulio tair neu fwy o flynyddoedd yn astudio. Ond cymerwch ofal - wedi i chi ddod yma mae'n bosib iawn fyddwch chi byth am adael!

Focus

Yn ystod amser tymor, rydym ni'n rhedeg Focus, astudiaeth Beibl ar gyfer myfyrwyr, sy'n cyfarfod ar Nos Lun o 6:15yh ymlaen. Rydym ni'n cychwyn pob sesiwn gan gymryd bowlen o gawl efo'n gilydd. Os ydych chi am ddeall mwy am Dduw, a gwneud ffrindiau newydd, dyma'r lle i ddod.

Mae croeso hefyd i fyfyrwyr ymuno ag un o'n grwpiau cartref. Mae un yn arbennig ar gyfer oedolion ifanc — cymysgiad o fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol; mae'r grŵp hwn yn cyfarfod ar Nos Fawrth ym Mhorthaethwy (fel arfer) a bydd hi'n bosibl trefnu lifft os ydych chi ei angen. I ddarganfod mwy, cysylltwch â Magnus yn swyddfa'r eglwys.

Cydlynwyr Myfyrwyr

Mae ein cydlynwyr myfyrwyr, Nicola Ratcliffe a Zac Cross, yma i'ch helpu i setlo ym Mhenrallt. Cysylltwch â nhw trwy e-bost at students@penrallt.org

Cysylltiadau defnyddiol

Dyma rhai cysylltiadau sydd efallai o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr. Gwelwch ein tudalen cysylltiadau ar gyfer cysylltiadau o ddiddordeb mwy cyffredinol.