Gwasanaethau ym Mhenrallt

Gwasanaethau Sul: 10:30yb (arlein)

Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt

Oherwydd cyfyngiadau ar wasanaethau cyhoeddus o achos Covid-19 rydym ni wedi canslo ein gwasanaethau arferol tan rybudd pellach. Yn y cyfamser rydym ni'n symud i wasanaethau arlein.

Dyma ein gwasanaeth am Ddydd Sul y Pasg (12 Ebrill) (fel arfer, mae'r gwasanaeth yn Saesneg). Os bosibl, rydym ni'n awgrymu i chi ddilyn y gwasanaeth hwn am 10:30yb ar fore Sul, ond croeso i chi ddefynddio fo pryd bynnag rydych chi isio (a cymaint o weithiau). Bydden ni'n rhedeg cyfarfod Zoom ar ôl y gwasanaeth bore sul i'r rhai sydd am sgwrsio efo'n gilydd; mae linc ar gael ar dudalen y gwasanaeth.

Mae'r gwasanaethau ar gyfer Dydd Sul 22 Mawrth, Dydd Sul 29 Mawrth a Sul y Palmwydd (5 Ebrill) ar gael o hyd. Yr rhain oedd ein gwasanaethau arlein cyntaf. Rydym ni'n disgwyl codi archif o wasanaethau arlein dros y wythnosau nesaf.

Cewch chi hyd i recordiadau'r rhan fwyaf ein pregethau, a nodiadau i fynd efo rhai cyfres pregethau, ar ein tudalen pregethau (DS dydy'r pregethau o'r gwasnaethau arlein ddim yno hyd yn hyn ond mae copïau sain yn ogystal â fideos ar gael o dudalennau'r gwasanaethau).

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.