Oedfeydd ym Mhenrallt

Oedfeydd y Bore

Mae gwasanaethau'r bore am 10:30yb ar ddydd Sul.

Dydd Sul yma, 24 Medi, y bregeth fydd Christian Identity: I am a new creation (pregethwr: John Thompson).

Gwasanaeth cymun ydy hwn. Os byddwch chi'n ymuno â ni dros Zoom (gweler isod), byddwch chi angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Os nad ydych chi'n gallu dod i'r adeilad, croeso i chi ymuno â'n oedfa foreol ar Zoom. Bydd y cyfarfod Zoom fel arfer ar agor sawl munud cyn gychwyn yr oedfa ac bydd cyfle i chi siarad efo'r rhai eraill ar Zoom ar ôl yr oedfa os hoffech chi.

Oedfeydd Hwyrol

Mae gwasanaethau hwyrol fel arfer am 6yh ar nos Sul, gan amrywiaeth o fformatiau bob wythnos. Yn wahanol i wasanaethau're bore, dydy'r rhain ddim fel arfer yn cael eu recordio neu ddarlledu ar Zoom.

Dydd Sul yma, 24 Medi, yr oedfa hwyrol bydd Cyswllt, noson o fawl cyfoes, arweinir gan Matt Dawson.

Rhagor o Wybodaeth

Gwelwch y tudalen newyddion misol am fanylion pellach y rhaglen mis yma.

Gwasanaethau

Fel arfer, rydym ni ddim yn recordio'r oedfa hwyrol. Dydy fidoes oedfeydd y bore ddim ar gael yn gyhoeddus, ond cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi fynediad i recordiad gwasanaeth.

Mae fideos y pregethau ar gael o hyd ar ein sianel YouTube. Cewch hyd i gysylltau i'r fideos yn ein archif pregethau, ynghŷd â recordiadau sain yn ôl at 2008, a nodiadau neu sleidiau ar gyfer rhai o'r pregethau. Sylwch fod rhai bregethau heb eu recordio.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon:

Cymdeithas Ar-lein Oedfa'r bore ym Mhenrallt